Ymuno

 • Rhyfeddol o gynnes a chroesawgar

 • Adegau gwych, pobl wych, awyrgylch anhygoel dewch â'r teulu i Ymuno

 • Trawiadol iawn

 • Profiad cerddorol go iawn

 • Mae Ymuno yn ŵyl hudol, bersonol – plis gawn ni ddod eto!

Byddwn yn Fferm Bryn Ffanigl Ganol ar y 1 i’r 4 o Oorffennaf, ger Abergele, yng Ngogledd Cymru hardd
Unwaith eto byddwn yn eich croesawu i’r ddôl gysglyd am benwythnos o gerddoriaeth anhygoel, celfyddydau hardd a barddoniaeth ysbrydoledig, swatio yn y bryniau ar ochr y môr Gogledd Cymru.


Mae tocyn penwythnos yn cynnwys: parcio, gwersylla am 3 noson, brecwast a baratowyd yn ffres-a mynediad i’r holl gerddoriaeth byw, barddoniaeth, gweithgareddau, ac ati.


The postcode to the farm for sat-navs is: LL22 8NF, the co-ordinates are Latitude: 53.2624 Longitude: -3.6298

 • Great Orme Brewery
 • Arts & Business Cymru
 • Arts Council of Wales
 • View Creative Agency
 • Tesni Homes
 • Peninsula Home Improvements
 • Gwynt y Môr Community Fund

Blas o'r Perfformwyr

Cewch holl newyddion ddiweddaraf gan Ymuno yn syth i’ch mewnflwch, gan gynnwys cynigion unigryw, newyddion a gwybodaeth am y perfformwyr (Peidiwch â phoeni, ni fyddwn yn rhannu eich cyfeiriad e-bost neu anfon gormod o negeseuon e-bost i chi!)

Blas o'r Gweithgareddau

YCHYDIG O EDRYCH YN ÔL

Rydym yn hynod falch i groesawu Riot Jazz , Michele Stodart a Kathryn Williams at yr ŵyl y llynedd. Cawsant eu gefnogi’n fedrus gan dalent anhygoel o gryf fel Neil McSweeney, Nick Pride a’r Pimptones, a JP Cooper. Daeth artistiaid Cymreig megis Julia Harris, Tacsi a Banda Bacana ddod â’u dilynwyr ffyddlon a cafwyd amser da gan bawb!

COFRESTRU

Pan fyddwch yn cyrraedd, bydd angen i chi ddangos eich derbynneb archebu Eventbrite yn y swyddfa gofrestru – bydd hwn wedi’i arwyddo’n glir wrth fynedfa’r maes – byddwn wedyn yn rhoi bandiau garddwrn yr ŵyl i chi . Gallwch gyrraedd o 5yh ar ddydd Gwener 4ydd (y llwyfan yn agor am 7yh) ac rydym yn gobeithio ei wagio erbyn 3yh ar ddydd Sul 6ed Orffennaf.

GWERSYLLA

Byddwch yn gallu gosod eich pabell yn un o’r pentrefannau gwersylla. Mae mannau gwersylla yr ŵyl yn ddigonol, mae digon o le i ni i gyd i fod yn gyfforddus! Mae croeso i wersyllwyr gyda faniau hefyd. Bydd hefyd mynediad at doiledau a dŵr ar gyfer golchi.

TEULU

Bydd gweithgareddau i’r teulu yn yr ŵyl yn cynnwys: adrodd straeon o amgylch tân gwersyll amser gwely, paentio gwynebau, syllu ser, chwythu swigod, disgo gwisg ffansi a sesiynau gwneud bara. Mae digon o le i chi i wneud eich hwyl hun hefyd – mae croeso i chi ddod â ffrisbi! Mae croeso i blant o dan 18 oed i’r ŵyl, ond mae’n rhaid iddynt fynychu gyda rhiant / gwarchwr.

BWYD A DIOD

Rydym yn gyffrous i fod yn gweithio ochr yn ochr â’n ffrindiau o Fragdy’r Gogarth eto eleni – byddant yn darparu amrywiaeth o gwrw lleol o ansawdd.

Byddwn, wrth gwrs, yn cynnal ein brecwast traddodiadol am ddim; Bydd cinio a bwyd gyda’r nos yn cael ei ddarparu gan gwmniau bwyd lleol ar gael drwy gydol y penwythnos, gan gynnig danteithion blasus sy’n addas i bawb, am brisiau rhesymol.

PARCIO

Rydym wedi cael benthyg cae nesaf at y gwersyll ar gyfer parcio yn rhad ac am ddim, pa mor dda ydym ni?! Ni fyddwch yn gallu mynd â’ch car y tu hwnt i’r maes parcio, ond gallwch wneud llawer o deithiau cludo pebyll ac ati pan fyddwch chi ei angen – bydd y maes parcio yn agored drwy’r amser. Bydd stiwardiaid yr ŵyl yn eich tywys trwy’r system unffordd ac yn gwneud eu gorau i gadw chi yn ddiogel. Os oes angen help llaw, efallai y byddant hyd yn oed yn rhoi benthyg rhywfaint o’i cyhyrau!

AWYRGYLCH

Roedd Gŵyl Ymuno eni allan o awydd i feithrin a chysylltu cymunedau bell ac agos gyda naws cadarnhaol, bwyd a diod da ac, wrth gwrs, cerddoriaeth wych o’r radd flaenaf. Mae llawer o’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan benwythnos yn yr ŵyl yn dod o’r sylfaen. Gyda hynny mewn golwg, mae swm o docynnau sydd ar gael wedi cael ei gapio yn fwriadol i groesawu awyrgylch sydd yn hamddenol iawn ac yn gyfeillgar.